Symptomen van een fructose intolerantie

Evenals bij andere voedselintoleranties brengt ook de fructose intolerantie onaangename symptomen met zich mee. Het consumeren van levensmiddelen met fructose kan enerzijds lijden tot symptomen in de spijsvertering, anderzijds ook tot symptomen die de meeste mensen niet aan een fructose intolerantie toeschrijven.

Typische symptomen in de spijsvertering:

Bovendien treden vaak begeleidende verschijnselen op:

Wanneer doen de problemen van fructose intolerantie zich voor?
Welke, respectievelijk hoe sterk de symptomen van fructose intolerantie zich voordoen is per persoon verschillend en kan niet worden gegeneraliseerd. Echter zijn er meerdere factoren die de symptomen beïnvloeden:

Herken je deze symptomen, of tenminste voor een deel, is het raadzaam een fructose test te laten uitvoeren. Let er echter vooraf precies op, of de symptomen optreden na het nuttigen van fructosehoudende levensmiddelen. De overeenkomst met de symptomen van een gluten of lactose intolerantie zijn vaak groot.